Reklamation & retur

Reklamation og mangler

Der ydes 12 måneders reklamationsret fra købsdato.

Diesella hæfter ikke for fejl og mangler, der kan tilskrives fejlagtig betjening, skødesløs behandling, overlast, mangelfuld vedligeholdelse eller opbevaring og brug i fugtige eller våde områder, med mindre værktøjet er specielt anvendeligt herfor. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er køber forpligtet til inden 14 dage at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer køber for sent, mister køber retten til at gøre manglen gældende.

Der pålægges et returgebyr på 10% med mindre der er tale om reklamation eller reparation.

 

Ved ALLE reklamationer eller ombytninger, SKAL returnummer rekvireres hos Diesella, inden returnering kan finde sted.

Såfremt returpakken ikke er påført et returnummer og reklamations– eller returårsag; opkræves et gebyr på
kr. 250,00.
 

 

Køber er ligeledes ansvarlig for forsvarlig emballering af returvaren. Såfremt varen og/eller emballagen er beskadiget ved modtagelse, kan Diesella ligeledes opkræve en dekort på retursagen.

 

Diesella A/S
Marsvej 20
DK-6000 Kolding
Tel.: (+45) 7633 8888
Fax: (+45) 7633 8899
CVR. nr.: DK 66 72 60 10

Danske Bank A/S, 1569-3211112239
S.W.I.F.T: DABADKKK
DK - IBAN DK70 3000 3211112239
EUR - IBAN DK94 3000 3211763744

Vejledning til reklamation og retur

Ved returnerings- og / eller reklamationssager skal Diesella A/S altid kontaktes for aftale om dette.

For at kunne behandle enhver sag af ovenstående karakter hurtigt og professionelt, SKAL der forekomme et returnummer på pakken ved ankomst til vores lager. Returnummeret fås udelukkende ved at kontakte Diesella pr. e-mail eller telefon. Husk at vi skal bruge fakturanummer, når vi opretter en retursag.

 

RETUR PROCEDURE

1. Retursagen oprettes hos Diesella og får tildelt et returnummer
2. Returvareordre sendes pr. e-mail til jer

3. Returvareordren printes og vedlægges den vare, der skal sendes retur

 

NB! Modtages en pakke(r) uden returnummer vil behandlingen tage længere tid. Derudover vil der tilkomme et returgebyr på kr. 250,-

Ved eventuelle manko sager, eller små reparationer, bedes I ligeledes om at tage kontakt, således at vi hurtigt og problemfrit kan løse sagerne til fælles gavn.

Vi vil gerne understrege at ovenstående udelukkende er for at kunne yde jer den bedste og hurtigste service og support.

 

Download vejledning her